SANT JORDI

Lundi 23 avril, comme chaque année pour Sant Jordi, Barcelone sera en fête, et mettra à l’honneur les LIVRES et les ROSES.

Cette année les familles pourront participer aux festivités en contribuant au stand solidaire que l’APEELB montera devant l’école, dès le matin, où vous trouverez les plus belles roses de la ville et des livres d’occasion.

Les bénéfices du stand seront reversés à l’Association Miman Bénin (www.miman-benin.org) qui est investie dans de nombreux projets de développement intégral au Bénin, pays francophone, et qui a notamment mis en marche récemment un centre de formation pour jeunes et inauguré une nouvelle bibliothèque où seront organisées des activités liées à la lecture pour tous les âges et que l’APEELB a souhaité soutenir: « Une école aide une école ».

Comment participer ? 

Faire un don de livres d’occasion en bon état que vos enfants ont aimé: il suffit de les déposer entre mercredi et lundi 23/4 dans la boîte à livres mise en place dans le hall de l’école (les livres peuvent être en français, castillan, catalan ou anglais, et les livres pour adultes sont bienvenus également)

Plus il y aura de livres déposés, plus il y aura de choix ! Sur le stand, les livres et les roses seront vendus à prix symbolique (n’oubliez pas la petite monnaie !).
L’APEELB remercie d’avance la participation des familles pour que cette initiative soir un succès pour tous !


BONNE SANT JORDI !


Dilluns 23 d'abril, com cada any, Barcelona celebrarà i honrarà els LLIBRES i les ROSES.

Aquest any, les families podran participar en la celebració de Sant Jordi, 
contribuent a l'estand solidari que l'APEELB establirà davant de l'escola des del matí, on trobaràs les roses més boniques de la ciutat i llibres de segona ma.

Els guanys i llibres no venuts seran donats a l'associació "MIMAM BENIN" (
www.miman-benin.org) invertit en molts projectes de desenvolupament a Benín, país de parla francesa, que ha llançat recentment un centre de formació juvenil i va inaugurar una nova biblioteca on s'organitzaran activitats relacionades amb la lectura per a totes les edats i que l'APEELB volia donar suport: "Una escola ajuda a una escola".

Com participar?

Fent una donació de llibres usats en bon estat que als vostres fills li agradin: només deixeu-los entre el dimecres i el dilluns 23/4 a la caixa de llibres situada a la recepció (els llibres poden estar en francès, castellà, català o anglès, i els llibres per a adults també són benvinguts)

Com més llibres tinguem, més opcions! A l'estand, els llibres i roses es vendran a un preu simbòlic (no us oblideu de portar canvi!).
L'APEELB agraeix anticipadament la participació de les famílies, per tal que aquesta iniciativa sigui un èxit per tothom.


BONA SANT JORDI ! 
 


El lunes 23 de abril, como cada año para Sant Jordi, Barcelona estará de celebración y honrará a los LIBROS y ROSAS.

Este año, los padres podrán participar en las festividades, participando en el stand solidario que APEELB tendrá montado delante de la escuela desde  primera hora de la mañana, donde encontraréis las rosas más bonitas de la ciudad y libros de segunda mano.

Las ganancias del stand se donarán a la Asociación Miman Benin (www.miman-benin.org)
que participa en numerosos proyectos de desarrollo integral en Benin, un país de habla francesa, que ha lanzado recientemente un centro de formación para jóvenes e inauguró una nueva biblioteca donde se organizarán actividades de lectura para todas las edades. Este año, la APEELB ha querido apoyar a esta asociación: "Una escuela ayuda a una escuela"

¿Cómo participar?

Haciendo una donación de libros usados ​​en buenas condiciones que les gustaron a vuestros hijos: simplemente dejarlos entre el miércoles y el viernes 20/4 en la caja de libros situada en la recepción de la escuela (los libros pueden ser en francés, castellano, catalán o inglés, y también se aceptan libros para adultos)

¡Cuantos más libros tengamos, más opciones tendremos! En el stand, libros y rosas se venderán a un precio simbólico (¡no olvidéis llevar  cambio!).

¡La APEELB agradece de antemano la participación de las familias para que esta iniciativa sea un éxito para todos!

 BUENA SANT JORDI !
 

Entradas populares de este blog

MÁS COMUNICACIÓN ENTRE LA APEELB Y LAS FAMILIAS. ¿Cómo lo hemos hecho?

Eixample Respira: manifestación el viernes 26 de febrero después de la escuela!